Prezes fundacji:

Piotr Baranicz

Zarząd fundacji:

Paweł Rasiński- skarbnik

Emil Czwaliński- sekretarz

Adam Potapczyk- członek

Eugeniusz Wądołowski- członek