Zarząd jest jedynym organem kierującym całokształtem działań Fundacji a jednocześnie reprezentującym Fundację na zewnątrz. Wszelkie decyzje Zarządu są podejmowane kolegialnie w formie uchwał.
Zarząd sprawuje pieczę nad majątkiem Fundacji, jest organem właściwym do zawierania umów, i opracowywania regulaminów. Kadencja Zarządu jest zbieżna z kadencją Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej i trwa 4 lata. Skład obecnej, kadencji przedstawia się następująco:

Prezes

PIOTR BARANICZ

Wiceprezes

PAWEŁ RASIŃSKI

Członek Zarządu

EUGENIUSZ WĄDOŁOWSKI

Członek Zarządu

ADAM POTAPCZYK

Członek Zarządu

EMIL CZWALIŃSKI