Prezes fundacji:

Piotr Baranicz

Zarząd fundacji:

Emil Czwaliński- skarbnik

Paweł Rasiński- członek

Adam Potapczyk- członek

Eugeniusz Wądołowski- członek