Szukasz Pomocy!

Wnioskodawcą może być funkcjonariusz, emeryt i renciści Straży Granicznej, wdowy (wdowcy) funkcjonariuszy, którzy zginęli w czasie pełnienia służby lub zostali poszkodowani. W przypadku, gdy ww. osoby nie maja zdolności do czynności prawnych ich prawni opiekunowie. W przypadku, gdy wnioskodawca nie może samodzielnie podjąć czynności prawnych (np. jest nieprzytomny, w śpiączce itp.) ich współmałżonek lub pełnoletnie dzieci, a w przypadku ich nie posiadania rodzice wnioskodawcy lub rodzeństwo.

Co musisz zrobić aby otrzymać pomoc?

KROK 1.

Jeśli zapoznałeś się ze statutem, regulaminem świadczenia pomocy i spełniasz wymogi formalne, przejdź do kroku. W razie dodatkowych pytań, informacji itp. kontaktuj się z biurem fundacji.

KROK 2.

Wyszukaj poniżej odpowiedni wniosek, wypełnij i odeślij na adres fundacji wraz z wymaganymi dokumentami.

KROK 3.

Wnioski są rozpatrywane na zebraniach Zarządu Fundacji nie rzadziej, niż 1 raz na kwartał. Otrzymasz pocztą decyzję w Twojej sprawie.

Ograniczenia w zakresie świadczenia pomocy

Fundacja „BEZGRANICZNI”

– nie udziela pomocy finansowej na spłatę zobowiązań wnioskodawcy wynikających z jego zadłużenia,

– nie udziela pomocy w zakresie informowania o konsultacjach i usługach medycznych,

– nie udziela  pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej,

– nie udziela pożyczek.

Fundacja do czasu otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego na konkretne osoby.