Cele i zadania naszej Fundacji

  • Udzielamy pomocy Funkcjonariuszom Straży Granicznej, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom Straży Granicznej – członkom organizacji związkowej.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielamy pomocy Funkcjonariuszom Straży Granicznej, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom Straży Granicznej – nie będącym członkami organizacji związkowej.
  • Promujemy zdrowy trybu życia w środowisku Funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez sport i turystykę.
  • Promujemy postawy patriotyczne oraz pielęgnujemy wiedzę dotyczącą dziedzictwa narodowego.
  • Wspieramy działalność oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa powszechnego, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
  • Sprawujemy opiekę nad grobami poległych Funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy i innych służb mundurowych na terenie RP oraz poza granicami kraju.
  • Dbamy o ochronę i profilaktykę życia, zdrowia oraz mienia, działalność na rzecz bezpieczeństwa powszechnego.