O NAS

Fundacja ,,Bezgraniczni” obejmuje opieką wszystkich potrzebujących z terenu całego kraju. Mamy nadzieję, że będziemy rosnąć w siłę i z każdym rokiem docierać z naszą pomocą do większej liczby potrzebujących funkcjonariuszy. Są to funkcjonariusze w służbie czynnej, oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, zrzeszeni w związkach zawodowych, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Chcemy umożliwiać naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację, kupować sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie.